Bestyrelsen

NAVN

TELEFON

MAIL

WEB

Formand

Dorthe Sommerlund

40211917

Næstformand

Henrik Gade

30183672

Kasserer

Ole Kolding

29659386

Revisor

Christina Runge

20906041

Sekretær

Kenni Dahl

40447708

Bestyrelsesmedlem

Sine Speedtsberg

30113032

Suppleant


Dan Mejsner